Předprodej vstupenek

RSS
2. 4. 2023
14:00
+ 1 termín

ENERGETICKÉ SRDCE BRNA

Délka prohlídky: 1,5 hodiny
Průvodce: Petra Svobodová
Sraz: parčík u hypermarktetu Albert, zastávka MHD Tkalcovská
MHD Tkalcovská, park za Albertem
Prohlídka s průvodcem