Jitka Šuranská – trio - Martin Krajíček a Marian Friedl

6. 11. 2014
Cyklus podzimních koncertů
Stará radnice – Ernův sál