Brněnské kolo a Brněnský Vrabeček 2016, předávání cen

9. 3. 2016
Brněnské kolo
Staré radnice – Křišťálový sál