Brněnské kolo, soutěž

9. 2. 2016
Brněnské kolo
Stará radnice – Ernův sál