Mendel je... tisková konference

16. 7. 2019
Mendel je...
Augustiniánský klášter – knihovna

Tisková konference festivalu Mendel je... se uskutečnila v prostorách knihovny Augustiniánského opatství. Novináři měli příležitost nahlédnout za tajné dveře do badatelny běžně nepřístupné.

Jako zajímavost byla poprvé veřejnosti ukázána tabatěrka a herní žetony z majetku Gregora Johanna Mendela.