MEZIPATRA QFF | PŘED STONEWALLEM

Film
Mezipatra
130 Kč

CZ  Mezipatra QFF | Před Stonewallem    (87 min, USA, 1984, české titulky)

Rutinní policejní zásah se proměnil v třínoční nepokoje, když se v roce 1969 pravidelní návštěvníci newyorského baru Stonewall Inn rozhodli bránit. Hodiny plné vzdoru se vepsaly do dějin a položily základy hnutí za osvobození gayů. Dokumentární snímek Před Stonewallem historicky mapuje kroky, které vedly k incidentu, jenž se stal zásadním mezníkem queer kultury a symbolem zviditelnění LGBTQ+ komunity, jejích práv a požadavků na politiky i společnost. Snímek se dotýká řady klíčových témat včetně sociálního experimentování bouřlivých 20. let, vytváření obětních beránků z gayů během McCarthyho éry nebo rozvoje raného hnutí za práva gayů a leseb v 50. letech. Stejně jako jsou Stonewallské nepokoje milníkem v bojí za rovnoprávnosti, i cenami ověnčený Před Stonewallem se vepsal do dějin, neboť poskytl poučný a poutavý obraz historie queer zkušenosti v Americe. Je tak do dnešních dnů považován za jeden z nejdůležitějších dokumentů o životě queer komunity v západním světě. 

--- Before Stonewall - Trailer

EN  Mezipatra QFF | Before Stonewall   (87 min, USA, 1984, Czech subtitles)

A routine police raid turned into three nights of riots in 1969, when regular visitors of the Stonewall Inn in New York decided to take a stand. The hours filled with defiance made history and started the gay liberation movement. Before Stonewall is a documentary that maps the steps leading to the event that became a crucial milestone of queer culture and a symbol of the LGBTQ+ community’s new visibility and demand for rights from politicians and society. The film touches upon many key topics, including the social experiments of the roaring 1920s, the scapegoating of gays during McCarthy’s era, and the development of the early Homophile Movement in the 1950s. Just like the Stonewall riots are a milestone in the fight for equality, the award-winning Before Stonewall made history, as it provided an illuminating and captivating image of the history of queer experience in the USA. It is, therefore, still considered one of the pivotal documentaries about the queer community in the Western world.

17. 11. 2021 20:30
Cabaret des Péches, Jalta
Brno

TO JE Brno – Informační centrum a předprodej vstupenek

Adresa:
Panenská 1
602 00 Brno

Otevírací doba:
Po – Pá  9.00 – 13.30 14.00 - 18.00
So, Ne a svátky  9.00 – 13.30 14.00 - 18.00

Podmínky vstupu do předprodeje:
Vstup bude umožněn pouze s použitím respirátoru. Prosíme o dodržování 2 m rozestupu, maximální počet návštěvníků – 6 osob.

Prodáváme také vstupenky ze sítí Goout, Ticketportal, Ticketart, Colosseumticket, smsticket, Ticketstream (Ticketstream – platby pouze v hotovosti).

+420 513 039 035
+420 602 404 246