DED: STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚNÍ A DESIGNU

Prohlídka s průvodcem

Střední škola umění a designu je kontinuální pokračovatelkou odborných průmyslových a řemeslnických škol, které byly zakládány v důsledku industrializace a s ní spojeného průmyslového rozvoje brněnské aglomerace v polovině 19. století. Více jak 160 let vzdělává tato instituce své studenty v intencích evropských hodnot v oboru textilnictví, výtvarného umění a designu, dále uchovává a spravuje své hmotné dědictví, a konečně transformuje a vyvíjí textilní techniky a metody. Na Vyšší odborné škole se mimo to vychovává nová generace restaurátorů a konzervátorů uměleckých děl.
Na návštěvníky zde čeká prohlídka budovy školy a následně ukázka tkalcovských stavů. Zjistí například, jaký je rozdíl mezi hlavními dvěma druhy stavů – listovým a žakárovým, a uvidí ukázku tkaní na obou typech stavů. Následně budou ještě ukázány další stroje v tkalcovně (splétací stroj na šnůry, skací stroj, motovidla). Závěr prohlídky bude věnován individuálním dotazům.

Pořadatel
TIC BRNO p.o. IČO: 00101460
Fyzicky lze vstupenky koupit v informačním centru TO JE BRNO

+420 513 039 035
+420 602 404 246
panenska@ticbrno.cz

Panenská 1
602 00 Brno

Otevřeno denně
9:00—18:00

Zde prodáváme také vstupenky ze sítí
Goout, Ticketportal, Colosseumticket, Smsticket, Ticketstream, TicketLIVE (Pozor – Ticketstream lze platit pouze hotově)